ВИДЕА ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ПО STEAM4SEN

В периода април - юни 2021 година по проект STEAM4SEN бяха осъществени 4 практически дейности – по една в 124 ОУ „Васил Левски“ – София и Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – Пазарджик и две в 140 СУ „Иван Богоров“ – София.

Темите на практическите занятия бяха свързани изследване на това как науките и изкуствата си взаимодействат и допълват. Дейностите се базираха на експерименти, проектно-базирано обучение и работа в екип.

В дейностите участваха 78 ученици, вкл. 16 ученици със специални образователни потребности.

За всяка от дейностите са създадени кратки видеа, които можете да видите тук:

https://narubg.org/post/videa-za-prakticheski-dejnosti-po-steam4sen-767.html?fbclid=IwAR05aSSUq8OvJs0xnNVrubd5sr2A2L8j3alJJ7M6Tc_a2ut5EerLKojuybU 

Дата на публикуване: