Да насърчим доброволчеството в нашето общество

за да постигнем образование за всички и равен старт за повишаване
на благосъстоянието

Доброволческа служба за образователно и социално приобщаване е българско сдружение с нестопанска цел създадено в гр.Стара Загора. Организацията е основаната първоначално през 2002г. като Младежка доброволческа служба с цел да изпълнява разнообразни младежки инициативи целящи стимулиране на доброволчеството сред младите хора.

ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА

Живот
Свобода
Равенство
Свобода на съвестта
Свобода на словото
Личен живот
Труд
Още...

НОВИНИ

ЕВРОПЕЙСКА
ДОБРОВОЛЧЕСКА
СЛУЖБА

Доброволческа служба за образователно и социално приобщаване е акредитирана организация по Европейска доброволческа служба на програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Организацията посреща и изпраща доброволци в рамките на програмата.

Кандидатствай