Доброволчество

Доброволческа служба за образователно и социално приобщаване е акредитирана организация по Европейска доброволческа служба на програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Организацията посреща и изпраща доброволци в рамките на програмата.

Проектите на Европейската доброволческа служба представляват партньорства между две или повече иницииращи организации. Тези организации отговарят за наемането на доброволци за своите проекти.

Доброволците участват в Европейската доброволческа служба посредством изпращаща организация от страната, в която живеят, и приемаща организация, която организира техния престой по време на участието им в съответния проект.

Проектите продължават от 2 до 12 месеца, а като доброволец вие можете да извършвате дейност в множество области – култура, младеж, спорт, занимания с деца, културно наследство, изкуство, гриза за животните, околна среда или сътрудничество за развитие. В края на периода ви на доброволчество ще получите сертификат, удостоверяващ вашето участие и описващ проекта – т. нар. Youthpass.
 Ще получите безплатно настаняване, храна, застраховка и джобни. Единственото, което може да се наложи да платите, е малка част (максимум 10 %) от разходите ви за път.

 Как можете да кандидатствате?

Ако сте на възраст между 17 и 30 години, имате две възможности:

  • Свържете се с организация, която набира доброволци за проект, който вече е получил подкрепа, ИЛИ
  • Свържете се с организация, за да обсъдите започването на проект.