За нас

Доброволческа служба за образователно и социално приобщаване е българско сдружение с нестопанска цел създадено в гр.Стара Загора. Организацията е основаната първоначално през 2002г. като Младежка доброволческа служба с цел да изпълнява разнообразни младежки инициативи целящи стимулиране на доброволчеството сред младите хора.

През 2016г. организацията се пререгистрира като Доброволческа служба за образователно и социално приобщаване (ДСОС) предвид на поставяне на акцента върху доброволчеството като цяло в сферата на образованието и социалното приобщаване.

Организацията си партнира с детски градини, училища и организации предоставящи социални услуги.

Организацията функционира изцяло на доброволен принцип предвид и на своята история и мисия.

Мисията на организацията: „Да насърчим доброволчеството в нашето общество, за да постигнем образование за всички и равен старт за повишаване на благосъстоянието“

Екипът на организацията:

Управителен съвет:

  • Пламен Иванов
  • Валентин Калчев
  • Катерина Иванова

Координатор доброволци:

  • Петя Петрова

Организацията разполага със собствена банка местни доброволци, които постоянно развива и обучава с цел осигуряване на подкрепа на различни обществено значими каузи най-често свързани с правата на човека и подкрепа на рискови групи от обществото.